Vi tilbyr tjenester innen forvalting, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Våre løsninger og leveranser skreddersys etter våre kunders behov.
Vi utfører eiers oppgaver i forhold til myndighetskrav, økonomiforvaltning, forvaltning av eierskapet, utleie, tilsyn med eiendommen, ledelse, innkjøp av tjenester og entrepriser.
Vi kan tilpasse digitale løsninger for hele deres eiendomsforvaltning, fra enkel avvikshåndtering til komplett digital drift. Vi har systemer som håndterer alle prosesser innen moderne eiendomsforvaltning.

FDVUS – Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom
ITB Koordinator / ITB Ansvarlig
FDV Dokumentasjon
Digitalisering av dokumentasjon
Due Diligence ved kjøp og salg av eiendom
Tilstandsanalyse byggverk nivå 1 iht. NS3424
Tiltaksplan, drift- og vedlikeholdsplan
Byggherreombud
Rådgivning eiendom
Prosjektledelse
Kontroll av utførelse
Ferdig- og overtakelsesbefaring
Eiendomsutvikling

Vår ekspertise

Samarbeidspartner for deres eiendom

Forvaltning av eiendom

Tekniske installasjoner bygg

NS3456-FDVU Dokumentasjon

Teknisk DD = Trygghet

Kontaktinformasjon

Ring oss

Tlf: +47 67 98 88 88

E-post

post@teksolutions.no

Besøksadresse

Haneborgveien 58, 1463 Fjellhamar