Vi tilbyr tjenester innen forvalting, drift, vedlikehold og utvikling av eiendom.

Våre løsninger og leveranser skreddersys etter våre kunders behov. Vi utfører eiers oppgaver i forhold til myndighetskrav, økonomiforvaltning, forvaltning av eierskapet, utleie, tilsyn med eiendommen, ledelse, innkjøp av tjenester og entrepriser. Vi kan tilpasse digitale løsninger for hele deres eiendomsforvaltning, fra enkel avvikshåndtering til komplett digital drift. Vi har systemer som håndterer alle prosesser innen moderne eiendomsforvaltning.

-TEK Solutions 3D Guide Premium 
-Arealrapport / Arealoppmåling iht. NS 3940
-FDV Dokumentasjon 
-Digitalisering av dokumentasjon
-Energimerking med Energiattest
-Ansvarlig søker
-Prosjektledelse
-Due Diligence ved kjøp og salg av eiendom
-ITB Koordinator / ITB Ansvarlig
-Brannprosjektering
-Branntegninger og rømningsplaner
-Plantegninger
-Arkitekt tegninger basert på Lidar laser skanning
-Tiltaksplan, drift- og vedlikeholdsplan
-Byggherreombud
-Rådgivning eiendom
-Kontroll av utførelse
-Ferdig- og overtakelsesbefaring
-Eiendomsutvikling

TEK 3D Guide Premium

I henhold til NS-3940

NS3456-FDVU Dokumentasjon

Teknisk DD = Trygghet

Det ligger mye stolthet i våre leveranser. Det viktigste for oss, er våre kunder, deres ønsker og behov. Derfor lever vi etter trippel A prinsippet.
Avtalt produkt, til Avtalt tid, til Avtalt pris, det er det minste man kan forvente!

EN 360° FDV DOKUMENTASJON FOR DIN EIENDOM

FÅR DU BETALT FOR DET DU LEIER UT?
Få sjekket dine utleiearealer. Detaljert Arealoppmåling med Areal rapport
i henhold til NS-3940 Areal- og volumberegninger i næringsbygg.

VET DU HVA DU EIER/FORVALTER?
Digital 3d modell av din eiendom med interaktive plantegninger.

SPAR TID OG PENGER!
Prosjektering og utvikling med avanserte digital 360° måling.

HAR DU KONTROLL PÅ DET LOVPÅLAGTE?
Oppdater plantegninger og branndokumentasjon.

Kontaktinformasjon

Ring oss

Tlf: +47 67 98 88 88

E-post

post@teksolutions.no

Besøksadresse

Snøfonna 1, 1470 LØrenskog