TEK Solutions Energimerking Næringseiendom

Forskriften
Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg ble vedtatt 18. desember 2009, og trådte i kraft 1. januar 2010. Energimerkeforskriften er hjemlet i energiloven og ble etablert 1. juli 2010 for bygninger og boliger.

Yrkesbygg mer enn 1000 m2 samlet bruksareal, skal alltid ha gyldig energiattest. Energiattest er også obligatorisk for alle nybygg, og skal være en del av markedsføringen ved all salg og utleie av boliger og yrkesbygg.

Er din Energiattest fortsatt gyldig?

Det er nå over 10 år siden energimerkeforskriften ble innført, så nå er det viktig å undersøke om din energiattest fremdeles er gyldig. Kanskje har du gjort tiltak på bygget seneste 10 år, men ikke oppdatert energiattesten? Det blir flere og flere leietagere som stiller krav til bygg med en god energikarakter og finansinstitusjoner stiller krav for de beste lånevilkårene. 

Har energiattesten for ditt bygg gått ut eller nærmer seg utløp, ta kontakt for et tilbud på ny oppdatert attest. Og hvis du ønsker kartlegger vi og beregner mulige årlige energibesparelser ved gjennomføring av tiltak samtidig.

Ønsker du en bedre energiklasse for ditt bygg??
Vi bistår gjerne med å vurdere mulige tiltak for å bedre byggets energiklasse.

Hva sier forskriften om energimerking?

Forskriftens formål
Forskriften er etablert for å sikre informasjon til markedet om boliger, bygningers og tekniske anleggs energitilstand, samt eiers muligheter til forbedring.

Eiers plikter
Eier plikter til å ha en energiattest til sitt bygg. Dersom det er gjennomført vesentlige bygningsendringer eller endringer i de tekniske systemer som påvirker energimerket, skal utarbeides en ny energiattest.

Energiattestens varighet
En energiattest er gyldig i 10 år, eller inntil ny energiattest er utstedt.

Over er utdrag fra energimerkeforskriften for bygninger