TEK Solutions Arealrapport/Arealoppmåling

FÅR DU BETALT FOR DET DU LEIER UT?
Vår Arealrapport med tilhørende Arealoppmåling og kalkulasjoner er utført i henhold til«NS3940-Areal- og volumberegning av bygninger», samt tilhørende«Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg – basert på NS3940»

ØK EIENDOMMENS VERDI OG INNTJENING!

Et næringsbygg bør ha leieinntekt på 100% av sine arealer!

Vår kommersielle arealrapport gir deg et verdifullt grunnlag som detaljert dokumenterer eiendommens verdi og grunnlag for utleiearealer. Vi ser ofte at arealgrunnlaget er feil og resulterer i manglende leieinntekter. Det er ikke uvanlig at våre kunder får dokumentert et utleieareal som er 10-20% høyere etter vår gjennomgang.

Kunde eksempel 1

Vår kunde mente de hadde et næringsbygg på 7.500 m2.
Etter vår areal oppmåling med areal rapport, avdekket vi at bygget faktisk hadde en BTA på over 8.100 m2.
En differanse på ca. 600 m2, eller 8 % mellom utleid og faktisk BTA, utgjorde ca. 1 million i ekstra leieinntekter pr år.
Med 10% eier kost og yield på 6, økes verdien på denne eiendommen med over 15. millioner.

Kunde eksempel 2

Vår kunde hadde eksisterende leieavtaler inkludert fellesarealer i sine næringsbygg på 17.900 m2.
I forbindelse med fornyelser av sine leieavtaler, trengte kunden et oppdatert underlag som dokumenterte deres totale BTA.
Etter vår areal oppmåling med areal rapport, avdekket vi at de faktisk hadde et totalt utleie BTA på over 20.600 m2.
Når kunden skulle reforhandling sine kontrakter, kunne de som følge av vår leveranse dokumentere et vesentlig større areal.

En differanse på 2.700 m2 , eller 15 % mellom utleid og faktisk BTA, utgjorde over 4 millioner i ekstra leieinntekter pr år.

Få sjekket dine utleiearealer.

Oppdaterte plantegninger, dokumenterer og sikrer eiendommens inntektsgrunnlag og verdi.
Ofte er arealgrunnlag feil og resulterer i manglende leieinntekter.

Ved en økning i utleid BTA som følge av en areal rapport, øker du leieinntektene uten økte kostnader. 

(Bilder under er et lite eksempel fra vår detaljerte rapport)

Arealrapport NS-3940