TEK Solutions Arealrapport/Arealoppmåling

FÅR DU BETALT FOR DET DU LEIER UT?Vår Arealrapport med tilhørende Arealoppmåling og kalkulasjoner er utført i henhold til«NS3940-Areal- og volumberegning av bygninger», samt tilhørende«Veiledning for beregning av utleieareal i næringsbygg – basert på NS3940»

ØK EIENDOMMENS VERDI OG INNTJENING!

Et næringsbygg bør ha leieinntekt på 100% av sine arealer!

Vår kommersielle arealrapport gir deg et verdifullt grunnlag som detaljert dokumenterer eiendommens verdi og grunnlag for utleiearealer. Vi ser ofte at arealgrunnlaget er feil og resulterer i manglende leieinntekter. Det er ikke uvanlig at våre kunder får dokumentert et utleieareal som er 10-20% høyere etter vår gjennomgang.

Få sjekket dine utleiearealer.

Oppdaterte plantegninger, dokumenterer og sikrer eiendommens inntektsgrunnlag og verdi.
Ofte er arealgrunnlag feil og resulterer i manglende leieinntekter.

Hos en av våre kunder avdekket vår Arealoppmåling en differanse på ca. 600m2 eller 8% mellom utleid og faktisk BTA.
Det utgjør ca. 1 million i ekstra leieinntekter pr år. Med 10% eier kost og yield på 6, økes verdien med ca. 15. millioner.
(Bilder under er et lite eksempel fra vår detaljerte rapport)

Arealrapport NS-3940