TEK Solutions 3D Guide PremiumEn 360° FDV dokumentasjon for din eiendom

FÅR DU BETALT FOR DET DU LEIER UT?
Få sjekket dine utleiearealer. Detaljert Areal rapport, NS-3940 Areal- og volumberegninger i næringsbygg.

VET DU HVA DU EIER/FORVALTER?
Digital 3d modell av din eiendom med interaktive plantegninger.

SPAR TID OG PENGER!
Prosjektering og utvikling med avanserte digital 360° måling.

HAR DU KONTROLL PÅ DET LOVPÅLAGTE?
Oppdater plantegninger og branndokumentasjon.

ØK EIENDOMMENS VERDI OG INNTJENING!

Hva eier dere?
TEK Solutions 3D Guide, er en digital 3D modell av din eiendom med interaktive plantegninger. Hele eiendommen skannes med en avansert Lidar laser samtidig som det lages en digital 360° visning. Leveres både som WEB- og lokal løsning. Under er et eksempel på den interaktive løsningen som viser et ledig areal i 3. etg, samt fellesarealer på eiendommen. Vi tilpasser deres visninger slik at øvrige leietakere og deres arealer skjermes. 

Spar tid og penger! Prosjektering og utvikling med avanserte digital 360° måling.

Løsningens 360° visning, lar deg utføre målinger av alle flater med mer. Det åpner for at en rekke prosesser kan gjennomføres fra ditt kontor eller møterom, hvor du tidligere var nødt til å befare eiendommen. Gjennomfør prosjektmøter uavhengig av deltagernes geografiske plassering. Avanserte målinger eliminerer kostbare feil ved å ha informasjon tilgjengelig til enhver tid. Med muligheten til å måle og måle på nytt så mange ganger som nødvendig.

Oppdaterte plantegninger og branndokumentasjon.

Som et resultat av den gjennomførte skanningen, leveres nye plantegninger av eiendommen slik den framstår i dag. Det i en rekke filformater (JPG, DXF, PDF og SVG).
Nye plantegninger av eiendommen, slik den er i dag, gir et nøyaktig grunnlag som benyttes til oppdatering av lovpålagt dokumentasjon som branntegninger og rømningsplaner.